Rychlý kontakt: 739 960 639
elearning@institutpraha.cz

COVID 19

Projekt Zastupitel v kurzu pokračuje...

Příprava na obecnou část ZOZ kombinovanou formou

Nově otevíráme akreditovaný vzdělávací program pro přípravu na obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. eLearningové studium poskytne studujícím teoretické základy a připraví je na dvoudenní prezenční konzultace a procvičování. V...

Studijní program MPA

V září otevíráme další běh úspěšného studijního programu Master of Public Administration, ukončený udělením profesního titulu MPA. Třísemestrální studium zahrnuje 150 hodin samostudia formou eLearningu a 150 hodin prezenčních seminářů. Studium je ukončeno obhajobou...

Zastupitel v kurzu III

Projekt navazuje na dva úspěšné vzdělávací projekty pro zastupitele měst a obcí. Obsah tvoří tři samostatné moduly, zaměřené na práva a povinnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce, na veřejné zakázky malého rozsahu a na strategické řízení a plánování obce....