Rychlý kontakt: 739 960 639
elearning@institutpraha.cz

V září otevíráme další běh úspěšného studijního programu Master of Public Administration, ukončený udělením profesního titulu MPA. Třísemestrální studium zahrnuje 150 hodin samostudia formou eLearningu a 150 hodin prezenčních seminářů. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce před komisí. Více informací na https://www.institutpraha.cz/mpa/.