Rychlý kontakt: 739 960 639
elearning@institutpraha.cz

Vzdělávací program KOMUNIKACE S OSOBAMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Cíl programu: Zvýšení profesionální úrovně úředníků a zaměstnanců veřejné správy kombinované...

Získám na konci osvědčení?

Po úspěšném absolvování kurzu si můžete vygenerovat osvědčení. Pouze v některých případech je osvědčení zasíláno personálnímu útvaru. O tom jsou však studující kurzu informování.