Rychlý kontakt: 739 960 639
elearning@institutpraha.cz

Vzdělávací program KOMUNIKACE S OSOBAMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Cíl programu: Zvýšení profesionální úrovně úředníků a zaměstnanců veřejné správy kombinované...

Z důvodu pracovního vytížení jsem nebyl schopen absolvovat eLearningový kurz. Je možné mi jej znovu zpřístupnit, abych tuto povinnost splnil?

Kurzy mají přesně stanovené začátky a konce. Pokud víte, že studium časově nezvládnete, požádejte úřad, aby Vás z kurzu omluvil. U kurzů, kde Vás nepřihlásil úřad, kontaktujte tutora nebo technickou podporu.