Rychlý kontakt: 739 960 639
elearning@institutpraha.cz

Vzdělávací program KOMUNIKACE S OSOBAMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Cíl programu: Zvýšení profesionální úrovně úředníků a zaměstnanců veřejné správy kombinované...

Na Osvědčení mám uvedeny chybné údaje. Jakým způsobem lze získat Osvědčení obsahující správné údaje?

Správné údaje nahlašte tutorovi nebo na technickou podporu.