Rychlý kontakt: 739 960 639
elearning@institutpraha.cz

Vzdělávací program KOMUNIKACE S OSOBAMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Cíl programu: Zvýšení profesionální úrovně úředníků a zaměstnanců veřejné správy kombinované...

Mohu test přerušit a vrátit se k němu později?

Cvičné testy je možné přerušit. Závěrečné testy, jejichž splnění podmiňuje vydání osvědčení, není možné přerušit.