Rychlý kontakt: 739 960 639
elearning@institutpraha.cz

Vzdělávací program KOMUNIKACE S OSOBAMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Cíl programu: Zvýšení profesionální úrovně úředníků a zaměstnanců veřejné správy kombinované...

Mám si osvědčení vytisknout?

Záleží na Vaší potřebě. Můžete si uložit osvědčení v elektronické podobě a vytisknout si ho kdykoli později.