Rychlý kontakt: 739 960 639
elearning@institutpraha.cz

Vzdělávací program KOMUNIKACE S OSOBAMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Cíl programu: Zvýšení profesionální úrovně úředníků a zaměstnanců veřejné správy kombinované...

Jakým způsobem lze vyřešit situaci vyčerpání všech pokusů na zvládnutí závěrečného testu?

Pokud se jedná o kurz, který má pevně nastavená pravidla a počet pokusů na test (např. vstupní vzdělávání), není možné přidělit další pokusy. Kurz bude neukončený a nebude vydáno osvědčení.